امروز
1402 اسفند 10
21 14

فرمولاسیون و آنالیز

خلاصه :

آزمایشگاه و فضای فرمولاسیون آزمایشگاهی


فرمولاسیون و آنالیز:

یکی از خدمات منحصر مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه انجام فرمولاسیون و آنالیزهای مرتبط با محصول می باشد. با توجه به اینکه این مرکز از امکانات و زیر ساخت های آزمایشات محصولات بهره می برد، این قابلیت جهت استفاده شرکت های فناور از این زیر ساخت مهیا می باشد که در نتیجه هزینه و زمان انجام مطالعات و آزمایشات به حداقل خواهد رسید .

آزمایشگاه و فضای فرمولاسیون آزمایشگاهی:

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه در فضایی بالغ بر 200 متر مربع در سه شهر مختلف با امکانات لازم جهت برگزاری دوره های تخصصی ، از مرحله ورود طرح به مرکز تامرحله خروج و بهره برداری برای فناراران خود در نظر گرفته است .


جهت دریافت مشاوره فرم زیر را تکمیل نمائید: