امروز
1402 اسفند 10
10 15
1 06 02

اخذ گواهینامه عضویت و رتبه‌بندی توسط مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه فارمد از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

خلاصه :

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه موفق به اخذ گواهینامه عضویت و رتبه‌بندی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه، در راستای اجرایی شدن قانون اعطای تسهیلات بانکی و بنابه ابتکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی تاسیس گردید. ایجاد یک نظام حرفه‌ای مبتنی بر عدالت و تقوای حرفه‌ای، در عین رعایت استقلال فنی و ارتقای تکنولوژی در امر مشاوره سرمایه‌گذاری از جمله اهداف این کانون ذکر شده است. تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی اعضای کانون و نظارت بر حسن عملکرد آنها، تعیین چارچوب مشخص برای استاندارد کردن مطالعات، تعهدات و وظایف مشاوران، ایجاد رویه واحد در تنظیم گزارش‌های اقتصادی، فنی و مالی از جمله وظایف کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری است.

پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده، صلاحیت مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه به عنوان عضو کانون در گرایش تخصصی صنایع شیمیایی و دارویی مورد تایید قرار گرفته است. علاوه بر این، کانون صلاحیت و رتبه‌های مرکز برای ارائه خدمات مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی را به این شرح اعلام نمود:
رتبه ج-3 در رسته مطالعات امکان‌سنجی
با مجوز فعالیت در پروژه‌های متعارف تا سقف سرمایه‌گذاری 250 میلیارد ریال در هر طرح