امروز
1403 تیر 1
22 1

مقاله ها

در این قسمت مقالات و مطالب تخصصی حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی قابل مشاهده است.
دسته بندی مقالات
تولید قراردادی چیست

تولید قراردادی یا سازنده قراردادی (انگلیسی) : agreement manufacturer نوعی برون ‌سپاری است و به تولیدکننده‌ای اطلاق می‌شود، که با هدف تولید قطعات یا محصولات یک شرکت دیگر، با آن شرکت قرارداد منعقد می‌کند. در این فرایند، سازنده قراردادی اغلب عملیات تولید و بسته‌بندی را انجام می‌دهد. بسیاری از صنایع در فرایندهای تولید خود، از سازنده‌های قراردادی استفاده می‌کنند، که بیشترین کاربرد آن در حوزه‌های هوافضا، صنایع جنگ‌افزاری، فناوری اطلاعات، حوزه انرژی، تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های شخصی، صنایع غذایی، بسته‌بندی و صنعت خودروسازی می‌باشد.

24 01 03
ادامه
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملكرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی

هدف اصلی از این بررسی، ارزیابی نگرش و تقاضای مصرف مردم شهر یاسوج نسبت به گیاهان دارویی می‌باشد.افزایش سطح آگاهی مردم با خواص گیاهان دارویی، آموزش پزشکان در زمینه داروهای گیاهی، حمایت‌های بیمه‌ای از داروهای گیاهی و در نهایت دسترسی آسان داروهای گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی باعث افزایش مصرف داروهای گیاهی می‌شود.

7 04 02
ادامه
بررسی برخی از شیوه های انتقال دانش روایی پیرامون خصوصیات گیاهان دارویی در جوامع عشایری

یکی از ﻣﻮاردی که در داﻧﺶ ﺷﻔﺎهی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه گردﯾﺪ آن ﺑﻮد که اﯾﺸﺎن پس از ذکر ﺧﻮاص گیاهانی که ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار می‌دادﻧﺪ ﺑﯿﺎن می‌داﺷﺘﻨﺪ که ﺧﻮاص گیاه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺴتگی ﺑﻪ ﻃﺒﻊ وی و ﻣﻨﻄﻘﻪای که در آن زﯾﺴﺖ می‌کند ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

7 04 02
ادامه
بررسی گياهان دارويی مورد استفاده در سالمندان ساكن شهركرد، سال 1388

سالمندان اغلب به بيماری‌های مزمن مبتلا می‌باشند. اين افراد معمولاً بدون تجويز پزشك معالج و به شكل فزاينده‌ای از گياهان دارويی استفاده می كنند. مطالعه حاضر با هدف تعيين انواع گياهان دارويی مورد استفاده و كاربرد آنها در سالمندان ساكن شهركرد سال 1388 انجام شد.

7 04 02
ادامه
عوامل تاثیرگذار بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان ایلام

استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارای یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع است؛ ۷۸ درصد مساحت استان را عرصه‌ منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که این عرصه به دلیل قرار گرفتن در دامنه رشته کوه‌های زاگرس و شرایط آب و هوایی مناسب، از جنگل، مرتع و پوشش گیاهی قابل توجهی برخوردارند به همین دلیل ایلام یکی‌از مهمترین رویشگاه‌های انواع مختلف گیاهان وحشی در کشور به شمار می‌رود.

3 04 02
ادامه
کاربرد گیاهانِ دارویی مناطق جنوبی استان ایلام در درمان بیماریها و سندرم‌های بالینی

دام­پزشکی سنتی، دانش بومی دامداران و عشایر مناطق مختلف می‌باشد که در درمان دام ها از مواد طبیعی به خصوص گیاهان که در دسترس می‌باشد استفاده می‌کنند. مطالعه حاضر به منظور بررسی همین دانش در بین دامداران و عشایر بومی برخی مناطق ایلام به مرحله اجرا در آم.

3 04 02
ادامه
گیاهان دارویی ارتفاعات استان سمنان

استان سمنان سرزمینی وسیع و بسیار متنوع است که توسط استان های گلستان, مازندران, تهران, اصفهان و خراسان محصور شده است. سیمای عمومی استان سمنان در بخش شمالی, به طور کامل کوهستانی و در بخش جنوبی, بیابانی است که بیانگر وجود تنوع زیاد در ویژگی های اکولوژیک منطقه است.

3 04 02
ادامه
بررسی و تحلیل ویژگی‌های فردی و آموزشی دانشجویان گیاهان دارویی در توانمندی كارآفرینانه - (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-كاربردی استان خراسان جنوبی

هدف از پژوهش حاضر این است که بررسی و تحلیل ویژگی‌های فردی و آموزشی دانشجویان گیاهان دارویی در توانمندی كارآفرینانه - (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-كاربردی استان خراسان جنوبی انجام شود تا دانشجویان آگاهی بیشتری کسب کنند.

3 04 02
ادامه
مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیستبوم‌های طبیعی شیروان

بررسی و معرفی فلور در هر منطقه به‌لحاظ شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی اهمیت دارد. بدین‌منظور در تحقیق حاضر، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی زیست‌بوم‌های طبیعی شیروان بررسی و معرفی شده است. نتایج نشان نشان داد که در مجموع تعداد 125 گونه گیاه دارویی در 100 جنس، و 33 تیره گیاهی در منطقه رویش دارند.

31 03 02
ادامه
مستندسازی علمی و بررسی اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی منطقه مانه و سملقان خراسان شمالی

با توجه به تنوع پوشش گیاهی و تجربیات کهن استفاده های دارویی آن در استان خراسان شمالی، در سال 1399 مطالعه‌ای جهت اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه مانه و سملقان انجام گرفت. اطلاعات مربوط به جنبه‌­های مختلف گیاهان از قبیل خواص دارویی و مصارف سنتی، نحوه استفاده و زمان جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از افراد بومی منطقه، با تهیه پرسشنامه و در قالب مصاحبه حضوری و مشاهده مشارکتی گردآوری شد.

31 03 02
ادامه
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی قرق گوی نیک شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی

اتنوبوتانی شاخه‌ای از دانش بومی است که به شناخت نقش گیاهان یک منطقه در دانش افراد بومی آن منطقه می‌پردازد و بازیابی سنت‌های غیرمکتوبی است که درخطر نابودی قرارگرفته است. از این‌ رو مطالعه‌ای جهت شناسایی گیاهان دارویی منطقه راز و جرگلان و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر انجام گرفت.

31 03 02
ادامه
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان شیروان

این مطالعه به منظور گردآوری و شناسایی گیاهان دارویی پرمصرف مراتع ییلاقی در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی انجام شده است. هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان دارویی منطقه و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر می‌باشد.

31 03 02
ادامه
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی - مطالعه موردی شهرستان بجنورد

گیاهان دارویی از غنیمت های بسیار ارزشمند در منابع طبیعی به شمار می روند. در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند.

31 03 02
ادامه
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی در دامپزشکی سنتی روستاهای بجنورد و شیروان در خراسان شمالی

هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که در منطقه ی خراسان شمالی به ویژه به وسیله روستاییان شهرستان بجنورد و شیروان در گذشته و گاه موارد هنوز، در درمان بیماری های دامی کاربرد داشته و دارند.

31 03 02
ادامه
گیاهان دارویی استان زنجان

هدف اصلی آن جمع‌آوری و شناسایی کلیه گیاهان دارویی موجود در استان و تدوین مجموعه گیاهان دارویی استان زنجان می‌باشد. برای انجام این طرح هم از جمع آوری نمونه‌های گیاهی و اطلاعات صحرایی و میدانی و هم از اطلاعات کتابخانه ای و هرباریومی استفاده شده‌است.

31 03 02
ادامه
بررسی وضعیت کشت گیاهان دارویی در استان زنجان

مطالعه حاضر در صدد آن است تا ویژگی‌های تولیدکنندگان فعلی گیاهان دارویی در استان زنجان را مورد بررسی قرار دهد. با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، لیست تولیدکنندگان فعلی گیاهان دارویی در استان زنجان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه تعیین شد که همه آنها به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند.

31 03 02
ادامه
بررسی تركيبات موثر و خواص آنتی اكسيدانی اسانس گياه دارويی زيره سياه استان یزد

یکی از مهمترین گیاهان دارویی کشورمان، زیره ی سیاه می باشد که در مناطق مختلفی از استان یزد می روید. درمان زخم معده، درمان شکستگی استخوان، برطرف کردن نفخ شکم، تب بر، کاهش چربی و کلسترول خون، ضد آلرژی و کاهش قند خون و بسیاری فواید دیگر از خواص دارویی مهم این گیاه می باشند. اسانس زیره سیاه خاصیت ضد اکسایشی داشته و در طعم دهنده های غذا، نوشابه، شکلات و پنیر استفاده می شود.

29 03 02
ادامه
گیاهان دارویی استان بوشهر

پراکنش گیاهان دارویی, استان بوشهر به چهار قسمت تقسیم بندی شده و بعد هر سال یک قسمت به طور کامل مورد بازدید قرار گرفت. طی بررسی مناطق استان جمع آوری گونه های دارویی در سالهای 74 تا 78 تعداد 70 گونه گیاه دارویی جمع آوری گردید. از این تعداد 32 گونه علفی, 17 گونه بوته ای, 12 گونه درختچه ای, 7 گونه درختی و 2 گونه غده ای است.

29 03 02
ادامه
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی شهرستان تنگستان

تنوع گسترده‌ای از گیاهان دارویی در منطقه تنگستان استان بوشهر وجود دارد که در مواردی از بیماری‌های گوناگون به کار برده می‌شوند که این کاربردها منطبق با طب سنتی رایج در ایران و یافته‌های علمی منتشر شده در مطبوعات بین‌المللی پزشکی می‌باشد. اما با این وجود در این منطقه شماری از گیاهان برای درمان بیماری‌هایی به کار برده می‌شود که ویژه این منطقه است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می‌تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.

29 03 02
ادامه
اتنوفارماکولوژی گياهان دارويی جلگه دشتستان در منطقه زيرراه (توز) استان بوشهر

تنوع گسترده‌ای از گیاهان دارویی در منطقه باستانی توز در جلگه زیرراه دشتستان، با همان کاربردهای درمانی که در طب سنتی ایران رایج بوده وجود دارد ولی مردم این منطقه شماری از گیاهان را برای درمان بیماری‌هایی به کار می‌برند که ویژه این منطقه است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می‌تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.

29 03 02
ادامه
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی کوه‌گیسکان

تنوع گسترده‌ای از گیاهان دارویی در منطقه کوه گیسکان استان بوشهر وجود دارد که در مواردی از بیماری‌های گوناگون به‌کار برده می‌شوند که این کاربردها منطبق با دانش پزشکی روز دنیا می‌باشد. اما با این وجود در این منطقه شماری از گیاهان برای درمان بیماری‌هایی به‌کار برده می‌شود که ویژه این منطقه است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می‌تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.

29 03 02
ادامه
اتنوفارماكولوژی گياهان بومی رودخانه حلّه استان بوشهر

اتنوفارماکولوژی ابزاری نیرومند برای کشف داروهای جدید است که با رهیافتی میان رشته‌ای انجام می‌پذیرد. هدف این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که به‌صورت سنتی در منطقه‌ی رودخانه‌ی حلّه بوشهر در شمال خلیج فارس، کاربرد دارویی دارند ، می‌باشد.

29 03 02
ادامه
گیاهان دارویی زیست بوم مرتعی سبلان در استان اردبیل

به کمک منابع علمی و انجام عملیات میدانی, گیاهان دارویی مراتع سبلان جمع آوری, شناسایی و با مشخص شدن فلور گونه‌های دارویی, فرم رویشی, قابلیت استفاده برای زنبور عسل و معطر بودن با تطبیق با منابع مورد بررسی قرار گرفت.

27 03 02
ادامه
چالش‌ها و راهکارها در بهره‌برداری مستقیم از گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی - مطالعه موردی استان اردبیل

اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه گاهﻫﺎی ژنتیکی گیاﻫﺎن داروﻳی در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی طبیعی یکی از مهمترین دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ می‌باشد، ﺣﻔـﻆ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـی وذﺧﺎﻳﺮ ژنتیکی گرانبها و ﺗﻨﻮع زیستی از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ.

27 03 02
ادامه
بررسی نظام‌های تولید و تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطر در بوم نظام‌های کشاورزی استان قزوین

بر اساس نتایج این پژوهش، تقریبا در بیشتر پارامترهای ارزیابی شده منطقه قزوین نسبت به سایر مناطق مورد بررسی، برتری نشان داد که شاید از مهمترین عوامل ایجاد کننده این تمایز بتوان به وجود صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در این منطقه علاوه بر عوامل جغرافیایی اشاره کرد.

27 03 02
ادامه
شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین

در استان قزوین گونه‌های گیاهی فراوانی پراکنش دارند که شناسایی آنها به عنوان منابع دارویی اهمیت دارد. این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین میزان پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین انجام شد.

27 03 02
ادامه
بررسی وضعيت مصرف گياهان دارويی و عوامل همراه آن در شهر قم

طب گیاهی به‌عنوان یکی از روش‌های طب مکمل، از دیرباز مورد استفاده جوامع مختلف بوده است. مطالعات دو دهه اخیر حکایت از افزایش رو به رشد استفاده از گیاهان دارویی در دنیا دارد که گاهی بدون مشورت با پزشکان و بدون آگاهی از عوارض آن صورت می‌گیرد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مصرف گیاهان دارویی در شهر قم و عوامل همراه آن صورت گرفت.

27 03 02
ادامه
معرفی گیاه دارویی زعفران جهت توسعه کشت در استان قم

زعفران گیاهی است که نیاز آبی کمی داشته و در عین حال درجه حرارت‌های بالا و یا پایینی که در استان قم اتفاق می‌افتد را به خوبی تحمل می‌کند. در ضمن در مقابل شوری نیز تاحدی مقاوم است. با این تفاصیل می‌توان گفت که این گیاه قابلیت کشت در اکثر مناطق استان قم بجز مناطق شور (بخش قنوات) را دارد.

27 03 02
ادامه
بررسی مقدماتی گیاهان دارویی شورروی (مطالعه موردی - حاشیه دریاچه نمک قم)

استان قم با مساحتی بالغ بر 1238000 هکتار و دارا بودن 4 کفه نمکی جزو مناطق شور کشور محسوب می شود. تحقیق حاضر به منظور شناخت ویژگی‌های اکولوژیک و خصوصیات رویشگاهی گونه‌های دارویی شورروی در مناطق شور استان صورت پذیرفته است.

27 03 02
ادامه
معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراك

این تحقیق با هدف معرفی، طبقه‌بندی و تعیین نقاط پراکنش گونه‌های دارویی شهرستان اراک انجام گردید. با استفاده از مطالعات میدانی و مرور منابع معتبر فهرست گونه‌های دارویی شهرستان تهیه شد و اطلاعاتی از قبیل نام علمی، نام تیره، نام فارسی، مشخصات گیاه‌شناسی، نقاط پراکنش، ارتفاع رویشگاه و اندام مورد استفاده برای هریک از گیاهان دارویی ثبت گردید.

24 03 02
ادامه
شناسايی گياهان دارويی استان مركزی

استان مرکزی به لحاظ قرار گرفتن در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس دارای شرایط آب و هوایی متنوعی می‌باشد و همین امر موجب تنوع گیاهی بالایی در نقاط مختلف استان گردیده است. براساس مدارک مستند و مکتوب، تاکنون بیش از 1350 گونه گیاهی از سطح استان جمع‌آوری و در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی نگهداری می‌شوند. حاصل این جمع‌آوری‌ها و تطبیق آنها با منابع مکتوب و اطلاعات دارویی خبرگان محلی و عطاریهای استان، بیش از 227 گونه گیاه دارویی را در سطح کل استان نشان داد.

24 03 02
ادامه
بررسی جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گیاهان دارویی در استان مرکزی

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تامین غذایی و دارویی بشر در طول نسل ها بوده‌اند.

24 03 02
ادامه
معرفی گياهان مرتعی و خوراكی منطقه چراغ ويس در استان كردستان

با توجه به شرایط اقلیمی، توپوگرافی و مورفولوژیكی، بافت اجتماعی و اهمیت دامداری و كشاورزی، پوشش گیاهی به عنوان یك عامل اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود. در این پژوهش، گیاهان مرتعی و خوراكی منطقه چراغ ویس در استان كردستان بررسی و معرفی شده‌است.

24 03 02
ادامه
گیاهان دارویی - توسعه اکوتورسیم - مطالعه موردی مناطق کوهستانی نشر واقع در استان همدان

گیاهان دارویی به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های مراتع کوهستانی به شمار می‌آیند. حضور این دسته از گیاهان علاوه بر ارزش‌های حفاظتی فراوانی که در زیستگاه خود ایجاد می‌کنند, عاملی مهم در توسعه گردشگری است. در واقع در استان همدان 163 گونه گیاهی در 25 خانواده گیاهی شناسایی شدند.

24 03 02
ادامه
شناسايی گياهان دارويی استان همدان

جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان همدان از سال 1374 به مدت 5 سال در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان همدان به اجرا درآمد. با استفاده از مطالعات میدانی و سود جستن از تجربه افراد آگاه و مطلع در زمینه طب سنتی و گیاه درمانی، گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع‌آوری و شناسایی گردید .

24 03 02
ادامه
شناسایی گونه‌های قارچی روی گیاهان دارویی خودرو در استان همدان

در این بررسی، از مناطق مختلف استان همدان از گیاهان خودرو مختلف مشکوک به آلودگی قارچی نمونه‌برداری صورت گرفت. از 163 نمونه جمع‌آوری شده در مجموع 49 جدایه قارچ ناقص براساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های ریخت‌شناسی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس، 13 گونه در شش جنس شناسایی شد.

24 03 02
ادامه
گیاهان دارویی استان لرستان

طبیعت استان لرستان همواره مهد زیبایی‌ها بوده و گونه‌های گیاهی آن به عنوان یک منبع غذایی و دارویی مهم برای افراد ساکن این منطقه به شمار می‌رود. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان تقریبا 300 گونه از گیاهان دارویی در این استان وجود دارد که به عنوان گیاهان خودرو و نیز کاشت شده از این استان بهره‌برداری می‌شوند.

24 03 02
ادامه
بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاری‌های استان لرستان در سال 1387

از آنجا که برآیند فعالیت‌های مرتبط با صنعت گیاهان دارویی در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه قرار می گیرد، توجه به اهمیت وضعیت گیاهان دارویی موجود در عطاری ها، تعیین گونه‌های مختلف، میزان مصرف و مناطق عرضه کننده به عنوان اصلی ترین عوامل در بازار گیاهان دارویی، می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت دارویی کشور و استان لرستان که یکی از مهمترین رویشگاه‌های این گیاهان در کشور است، باشد تا با برنامه ریزی مناسب علمی شاهد اصلاح فرهنگ مصرف گیاهان دارویی و از همه مهمتر ارتقاء سلامت در استان لرستان باشیم.

22 03 02
ادامه
مقالات برگزیده
مقالات پر بازدید