امروز
1403 تیر 25
15 14

گزارشات مرکز

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه بصورت روزانه به ذینفعان خود گزارش عملکرد ارائه می نماید: 

ذیلا آمار طرح های دریافت شده کل مرکز را ملاحظه می فرمائید،

توضیحات: لازم به ذکر است در سال 1400 به دلیل تغییرات در ساختار سهامداران مرکز و تمرکز مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه بر طرح های حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و صنایع وابسته آمار طرح های متفرقه آورده نشده است. ​
ضمن اینکه گزارشات بر اساس درخواست های ارسال شده به مرکز تهیه شده است . 

 
 
آمار طرح های مرکز بر اساس مرحله شتابدهی به شرح ذیل می باشد :
 

آمار مرکز طرح های درخواست شده از مرکز بر اساس صنایع مختلف به شرح ذیل می باشد : 
 


آمار اشتغال زایی طرح های درخواست شده در مرکز توسعه فناوری به شرح ذیل می باشد: 
 

آمار حجم سرمایه گذاری درخواست شده بر اساس خدمات ارائه شده ی مرکز توسعه فناوری به شرح ذیل می باشد: 
 

آمار درخواست های مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه بر اساس نوع خدمت :  

جهت دریافت مشاوره فرم زیر را تکمیل نمائید :