امروز
1402 اسفند 10
19 14
7 05 02

کشت گیاهان دارویی در ۵۰ هکتار از اراضی گتوند

خلاصه :

مدیر جهاد کشاورزی گتوند: سطح کشت گیاهان دارویی در شهرستان به بیش از ۵۰ هکتار رسیده است.


به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه به نقل از خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، علی اکبری مریدی در بازدید ترویجی آموزشی زنان روستایی از کارگاه گیاه خشک کنی در گتوند گفت: سطح کشت گیاهان دارویی شهرستان به بیش از ۵۰ هکتار رسیده است.

وی افزود: گیاهان دارویی که در گتوند تولید می‌شوند، در تنها کارگاه گیاه خشک کنی به منظور ارسال به بازار هدف خشک می‌شوند.

اکبری مریدی ادامه داد: گیاهانی که در این کارگاه خشک می‌شوند شامل؛ مورینگا، استویا، سالویا، رزماری و ... هستند.

مدیر جهاد کشاورزی گتوند می‌گوید: با توجه به کشت استویا و مزایای استفاده از این گیاه می‌توان با راه اندازی خط تولید شکر استویا، فرآورده‌های محصولات گیاهان دارویی را افزایش داد.