امروز
1403 تیر 25
48 14
1 05 02

یک هزار و ۶۰۰ گونه گیاهی در همدان/ ۳۲۰ گونه دارویی است

خلاصه :

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفت: یک هزار و ۶۰۰ گونه گیاهی در استان داریم که گونه های آن در مرکز تحقیقات موجود است و تحقیقات و بررسی ها برای شناسایی ژنوم ( محتوای ژنتیکی) آنها شناسایی می شود.


به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه به نقل از ایرنا، محمد یزدان دوست روز یکشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون ۲۵۰ گونه از مجموع ۳۲۰ گونه دارویی جمع آوری و در باغ گیاهان دارویی جهاد کشاورزی استان کشت شده است.

کارشناسان برخی دستور العمل ها و خطی و مشی های ارثی برای ساخت، پیشبرد و یا تولید موجودات زنده را ژنوم می گویند.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان دارای شش بخش تحقیقاتی شامل بخش زراعی و باغی است که در خودش سه بخش را پوشش می دهد ، اصلاح نهال و تهیه بذر ، تحقیقات دیم و باغبانی، بخش گیاهپزشکی داریم که به سه واحد آفات ، علف ها هرز و بیماریها را دارد.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دیگر بخش های این مرکز تحقیقاتی را شامل بخش های تحقیقات چغندر قند، تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، تحقیقات جنگل و مرتع و تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی عنوان کرد.
وی واحدهای این مرکز تحقیقاتی را واحد ثبت وگواهی بذر و نهال، واحد دامپروری و واحد آبخیزداری و واحد خاک و آب دانست.
یزداندوست گفت: در حال حاضر ۳۸ محقق در مرکز تحقیقات فعالیت می کنند که ۳۱ نفر از آنها هیات علمی هستند و هفت نفر غیر عضو هیات علمی که دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد هستند که بطور متوسط سالانه ۱۳۰ طرح تحقیقاتی انجام می دهند.
وی یادآور شد: از این مرکز سالیانه ۴۰ مقاله تحقیقاتی در مجلات علمی و پژوهشی کشور و بطور متوسط ۵ مقاله در نشریات بین المللی چاپ می شود، هر چند که هدفمان چاپ مقاله نیست بلکه جنبه کاربردی آن مهم است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: تفاوت ما با دانشگاه این است که وظیفه دانشگاه تولید علم و مقاله است، اما فعالیت این مرکز تحقیقات کاربردی است که در کوتاه و بلند مدت باید برای کشاورز نتیجه داشته باشد.
وی تاکید کرد: برخی طرحهای ما یکی دوساله به نتیجه می رسد، مثل تحقیقات «به زراعی» که بررسی اثر نوعی کود روی یک محصول است که به کشاورز نتیجه را اعلام می کنیم.
یزداندوست با بیان اینکه برخی طرحها نیز درازمدت و زمان بر است که شامل مطالعات «به نژادی» می شود، افزود: جایی که می خواهیم رقم جدیدی معرفی کنیم که یک قسمت روتین است از زمانی که شروع می شود تا زمانی که رقم جدید تولید و تبدیل به بذر شود و به دست کشاورز برسد، ۱۳ سال طول می کشد.

وی در باره علت طولانی بودن زمان تحقیقات معرفی رقم ادامه داد: چون آزمایش های مختلف باید انجام شود زمان کوتاه تر از این نمی شود . حدود هفت سال خالص سازی اتفاق می افتد، چهار سال سازگاری اولیه است، بعد سازگاری پیشرفته است و سپس آزمایشات تحقیقی و ترویجی است و پس از آن ، آزمایشات تحقیقی و تطبیقی است که نمونه تولید باید به مزرعه کشاورز برود.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: کار در ایستگاه تحقیقاتی که تمام می شود، محصول باید به زمین برود با شرایطی که کشاورز کار می کند و کنار رقمی که خودش دارد، ارزیابی می شود و اگر جواب داد برای معرفی رقم آماده می شود.
وی یادآور شد: در بحث تلاقی و بررسی های اولیه گندم و جو موسسه تحقیقاتی مادر در تهران تا شش سال اول بر روی برخی محصولات کار می کند بعد به مراکز استانی می دهد که نسبت به اقلیم خود تحقیق را روی محصول انجام دهند.
یزداوندوست در باره احتمال بروز موازی کاری در مراکز استانی گفت: با توجه به اینکه برنامه های تحقیقاتی از سوی مرکز هدایت می شود امکان موازی کاری نیست هر چند یک سری تحقیقاتی که است که برای نیاز استان طراحی می شود.
وی ادامه داد: یک استان نمی تواند برای خودش رقم را معرفی کند، بلکه باید برای اقلیم معرفی شود مثلا یک رقم گندم برای استانهایی که در منطقه سرد کشور قرار دارند، یا مناطق گرمسیر و کناره دریای خزر رقم مخصوص به خودش را می خواهد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در واقع معرفی رقم محصول به صورت اقلیمی و منطقه ای است بنابر این بسترهای تحقیقات مشترک با استانهای همجوار را داریم برخی رقم های در حال تحقیق در استانهای کرمانشاه، زنجان ، کردستان و تبریز نیز مشترک است.
وی در باره تنوع ژنتیکی گیاهان گفت: بخشی دیگری از کار در مرکز تحقیقات به تنوع ژنتیکی مربوط می شود که جمع اوری گونه های وحشی که در طبیعت هستند به عنوان مخزن ژن نگهداری می شوند.
یزداندوست گفت: یک رقم گندم یا گلرنی که مقاوم به خشکی باشد، اگرمنابع آب وجود نداشت یا چاه آب خشک شد، این گیاه می تواند ماندگاری داشته باشد، که یکی ازمنابع ارزیابی برای مقاومت گیاه گونه های وحشی هستند که در طبیعت وجود دارند که این گونه ها جمع اوری و نگهداری می شوند.
وی تصریح کرد:بانک ژن مرکز تحقیقات شامل گونه های زراعی - باغی و همچنین گونه های وحشی است
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در باره نحوه جمع آوری اطلاعات گونه های وحشی افزود:گونه شناسایی می شود ، حالت ظاهری، مشخصات رویشی و تیپ رشدی و اگر لازم باشد مطالعات تکمیلی روی آن انجام می شود .

وی در باره نحوه آموزشهایی که این مرکز که به جامعه ارائه می دهد گفت: یکی آموزش به بهره برداران یا کشاورزان است و دیگری عده ای پرسنل وظیفه هستند که در مراکز نظامی دوره سربازی را می گذرانند.
یزداندوست ادامه داد: سربازانی که دوره های مختلف کشاورزی مثل گلخانه یا قارچ خوراکی را که در یک اتاق می توان پرورش داد را می گذرانند، ممکن است که سرنوشت زندگی شان تغییر کند.
وی نوع دیگر از اثرگذاری مرکز تحقیقات در جامعه را آموزشهای رسمی دانست که همکاری با آموزش و پرورش برای ایجاد هنرستانهای کشاورزی است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یاداور شد: اولین هنرستان وابسته کشاورزی در مهر ۱۴۰۱ افتتاح شد که در رشته تولید گیاهان جالیز ۲۷ نفر دانش آموز ثبت نام شدند.
امسال شصتمین سال تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان است که فعالیتش را از سال ۱۳۴۲ شروع کرد.