امروز
1402 اسفند 10
12 16
3 04 02

عوامل تاثیرگذار بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان ایلام

خلاصه :

استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارای یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع است؛ ۷۸ درصد مساحت استان را عرصه‌ منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که این عرصه به دلیل قرار گرفتن در دامنه رشته کوه‌های زاگرس و شرایط آب و هوایی مناسب، از جنگل، مرتع و پوشش گیاهی قابل توجهی برخوردارند به همین دلیل ایلام یکی‌از مهمترین رویشگاه‌های انواع مختلف گیاهان وحشی در کشور به شمار می‌رود.
عوامل تاثیرگذار بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان ایلام