امروز
1402 اسفند 10
18 14
31 03 02

گیاهان دارویی و معطر استان زنجان

خلاصه :

در استان زنجان بیش از ۱۲۰ نوع گونه گیاهی دارویی از جمله تره کوهی، گزنه سگ، شنگی، ریواس، بولاق اوتی و غیره وجود دارد.گیاهان دارویی و معطر استان زنجان