امروز
1402 اسفند 10
15 14

اکوسیستم فعالان حوزه گیاهان دارویی در کشور

اکوسیستم فعالان حوزه گیاهان دارویی در کشور

اطلاعات مربوط به ارگان‌های حاکمیتی و انجمن‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، مدارس عالی، مراکز رشد، سلامتکده‌های طب سنتی و ایرانی، شتابدهنده‌ها و سرای نوآوری تخصصی و شرکت‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در این قسمت قابل مشاهده است.ارگان‌های حاکمیتی و انجمن‌ها
وزارت جهاد کشاورزی و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به‌عنوان متولیان اصلی گیاهان دارویی در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین وزارت بهداشت و سازمان‌های تابعه آن متولی اصلی در زمینه تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل در کشور می‌باشند. در کنار این نهادها، انجمن‌های متعددی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های مربوطه در سطح کشور وجود دارند. در ادامه فهرست این نهادها و انجمن‌ها (با دسترسی به وبسایت آن‌ها) آورده شده است.دانشکده‌های طب ایرانی و سنتی
درحال حاضر دانشکده‌های طب ایرانی در حوزه تربیت نیروی متخصص در حوزه طب و داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی در کشور فعالیت دارند. برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت کرده است که لازمه این امر توسعه طب ایرانی در تمامی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی است. در ادامه فهرست این دانشکده‌ها (با دسترسی به وبسایت آن‌ها) آورده شده است.پژوهشکده‌ها
پژوهشکده‌های متعددی در حوزه گیاهان دارویی در سطح کشور مشغول به فعالیت می‌باشند. در ادامه فهرست این پژوهشکده‌ها (با دسترسی به وبسایت آن‌ها) آورده شده است.مجتمع و مراکز تحقیقاتی
مجتمع و مراکز تحقیقاتی متعددی در حوزه گیاهان دارویی در سطح کشور مشغول به فعالیت می‌باشند. در ادامه فهرست این مراکز تحقیقاتی (با دسترسی به وبسایت آن‌ها) آورده شده است.