امروز
1402 اسفند 10
33 16
1 05 02

ضرورت راه‌اندازی بارانداز گیاهان دارویی در استان فارس

خلاصه :

رئیس کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: دسترسی راحت کشاورزان به مراکز فروش و انعقاد کشت قراردادی با کشاورزان با راه اندازی بارانداز گیاهان دارویی در استان فارس امکان پذیر می‌شود.


به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه به نقل از قدس آنلاین، صادقی امروز در دوازدهمین جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی ستاد گیاهان دارویی استان بر توسعه هدفمند کشت گیاهان دارویی و تعیین شاخص‌های الویت‌دار تاکید کرد.

او با بیان اینکه شبکه روستایی استان فارس مرجعی عظیم برای خدمات رسانی و بازوی اجرایی در فعالیت‌های گسترده جهاد کشاورزی است ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و نقش آفرینی تعاون روستایی در این زمینه بتوان با انسجام کشاورزان در تولید و عرضه در بارانداز گیاهان دارویی به هدف بهبود درآمد اقتصادی کشاورزان نزدیک شد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس هم در این نشست با تاکید بر انسجام حلقه‌های توسعه گیاهان در فارس گفت:برنامه تغییر الگوی کشت سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی است و انسجام حلقه‌های تولید و عرضه گیاهان دارویی سبب تقویت آن خواهد شد.

ساریخانی افزود: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه کشاورزی در فارس مغفول مانده که یکی از این ظرفیت‌ها انسجام در طرح کشت و بهره برداری گیاهان دارویی است که می‌توان با وصل کردن حلقه‌های مفقوده به توسعه این طرح کمک کرد.

وی راه‌اندازی بارانداز گیاهان دارویی و آموزشی مرتبط با توسعه هدفمند کشت گیاهان دارویی را از الویت‌های این سیاست دانست.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی هم با اشاره به اینکه سه نوع بارانداز برای توسعه گیاهان دارویی راه‌اندازی خواهد شد، گفت: در بارانداز نوع اول باراندازها محل جمع آوری گیاهان دارویی در نظر گرفته شده است.

حسین زینلی تصریح کرد: در نوع دوم علاوه بر جمع آوری گیاهان دارویی سورت اولیه مانند بوجاری کردن و جداسازی برگ از گیاهان دارویی انجام می‌شود و در بارانداز نوع سوم علاوه بر جمع آوری و سورت، بسته بندی به صورت فله هم انجام می‌شود که برای این منظور از وزارت بهداشت کد بسته بندی دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پس از بسته بندی گیاهان دارویی، این محصولات برای کارخانجات دمنوش ارسال می شود گفت: درهمه باراندازها نرم افزاری تهیه شده تا جابجایی گیاهان دارویی از مکانی به مکان دیگر رصد شوندکه به آن باراندازهای دیجیتال- فیزیکی می‌گویند.

به گفته مجری طرح گیاهان دارویی همه خریداران خارجی باید از این سامانه برای خرید محصولات خود استفاده کنند.

وی با تاکید بر این که در صادرات نیز باراندازهای گیاهان دارویی دارای اولویت هستند، افزود: برنامه ریزی شده تا پخش نهاده‌ها در آینده به باراندازها واگذار شود.