امروز
1402 اسفند 10
45 15

خدمات

مقدمه: 

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه شرایطی را فراهم نموده است تا فناوران در کوتاهترین زمان قابلیت ارسال درخواست خود را به مرکز داشته باشند و از خدمات متنوع مرکز استفاده نمایند. 

مراجعه کنندگانی که حوزه فعالیتشان مرتبط با موارد فوق می باشد  در کوتاه ترین زمان ممکن میتوانند با تکمیل فرم زیر  درخواست خود را ارسال فرمایند: