امروز
1403 اردیبهشت 3
5 10
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

وام و سرمایه گذاری در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

معرفی زیرساخت آزمایشگاهی و فرمولاسیون

ادامه

ارزش‌گذاری دانش فنی در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

معرفی کارخانه نو آوری مرکز توسعه فناوری پدیده اولین مرکز CDMC (Contract Development Manufacturing Center) و ( Contract Development Manufacturing Organization ) CDMO در صنعت سلامت کشور

ادامه

شتابدهی و توانمندسازی

ادامه

مشاوره مجوزهای تولید

ادامه

معرفی محیط کار اشتراکی و اداری مرکز توسعه فناوری پدیده

ادامه

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه دریافت پروانه محصول و IRC را ارائه مینماید

ادامه

سرمایه گذاری ، همسرمایه گذاری و مشارکت خطر پذیر

ادامه

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه هر یک از مجوزهای تخصصی این حوزه را ارائه مینماید

ادامه

دوره های پیش حمایت مرکز ( معادل پیش شتابدهی )

ادامه

کشاورزی قراردادی در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

اختصاص تسهیلات و اعتبارات به شرکت های تولید کننده در حوزه سلامت

ادامه

هم‌سرمایه‌گذاری پدیده گیاه

ادامه

ارزیابی و امکانسنجی

ادامه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ادامه

استارت آپ ویزا

ادامه

خدمات مشاوره مالی

ادامه

خدمات مشاوره حقوقی

ادامه

مشاوره انتقال تکنولوژی

ادامه

فروش و صادرات

ادامه

فروش و صادرات

ادامه

اخذ دانش بنیانی

ادامه

حمایت از هسته های فناور

ادامه

نظارت بر طرح ها

ادامه

ثبت برند و علائم تجاری

ادامه

تهیه مستندات سی تی دی

ادامه

ثبت اختراع

ادامه

تهیه مستندات تکنیکال فایل

ادامه

امور مجوزها در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

وام و سرمایه گذاری در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

وام و سرمایه گذاری در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه
معرفی زیرساخت آزمایشگاهی و فرمولاسیون

معرفی زیرساخت آزمایشگاهی و فرمولاسیون

ادامه
ارزش‌گذاری دانش فنی

ارزش‌گذاری دانش فنی در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه
کارخانه نوآوری مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

معرفی کارخانه نو آوری مرکز توسعه فناوری پدیده اولین مرکز CDMC (Contract Development Manufacturing Center) و ( Contract Development Manufacturing Organization ) CDMO در صنعت سلامت کشور

ادامه
شتابدهی و توانمندسازی

شتابدهی و توانمندسازی

ادامه
مشاوره مجوزهای تولید

مشاوره مجوزهای تولید

ادامه
معرفی محیط کار اشتراکی و اداری مرکز توسعه فناوری پدیده

معرفی محیط کار اشتراکی و اداری مرکز توسعه فناوری پدیده

ادامه
خدمات دریافت کد IRC , GTIN

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه دریافت پروانه محصول و IRC را ارائه مینماید

ادامه
سرمایه گذاری ، همسرمایه گذاری و مشارکت خطر پذیر

سرمایه گذاری ، همسرمایه گذاری و مشارکت خطر پذیر

ادامه
خدمات دریافت مجوزهای صنعتی

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه هر یک از مجوزهای تخصصی این حوزه را ارائه مینماید

ادامه
دوره های پیش حمایت مرکز ( معادل پیش شتابدهی )

دوره های پیش حمایت مرکز ( معادل پیش شتابدهی )

ادامه
کشاورزی قراردادی در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

کشاورزی قراردادی در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه
اختصاص تسهیلات و اعتبارات به شرکت های تولید کننده در حوزه سلامت

اختصاص تسهیلات و اعتبارات به شرکت های تولید کننده در حوزه سلامت

ادامه
هم‌سرمایه‌گذاری پدیده گیاه

هم‌سرمایه‌گذاری پدیده گیاه

ادامه
ارزیابی و امکانسنجی

ارزیابی و امکانسنجی

ادامه
برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ادامه
استارت آپ ویزا

استارت آپ ویزا

ادامه
خدمات مشاوره مالی

خدمات مشاوره مالی

ادامه
خدمات مشاوره حقوقی

خدمات مشاوره حقوقی

ادامه
مشاوره انتقال تکنولوژی

مشاوره انتقال تکنولوژی

ادامه
فروش و صادرات

فروش و صادرات

ادامه
فروش و صادرات

فروش و صادرات

ادامه
اخذ دانش بنیانی

اخذ دانش بنیانی

ادامه
حمایت از هسته های فناور

حمایت از هسته های فناور

ادامه
نظارت بر طرح ها

نظارت بر طرح ها

ادامه
ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند و علائم تجاری

ادامه
تهیه مستندات سی تی دی

تهیه مستندات سی تی دی

ادامه
ثبت اختراع

ثبت اختراع

ادامه
تهیه مستندات تکنیکال فایل

تهیه مستندات تکنیکال فایل

ادامه
امور مجوزها در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

امور مجوزها در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی