امروز
1403 اردیبهشت 3
54 8
18 03 02

گیاهان دارویی - ضرورت استفاده مناسب در درمان بیماری‌ها

خلاصه :

استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها از زمان‌های گذشته مورد توجه بوده است. استان اردبیل یکی از مناطق مستعد رویش گیاهان دارویی است که پژوهشگرانی نیز در این حیطه فعالیت دارند.


به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها از زمان‌های گذشته مورد توجه بوده است.
استان اردبیل یکی از مناطق مستعد رویش گیاهان دارویی است که پژوهشگرانی نیز در این حیطه فعالیت دارند.