امروز
1402 اسفند 10
45 14

برنامه ریزی و کنترل پروژه

خلاصه :

برنامه ریزی و کنترل پروژه


برنامه ریزی و کنترل پروژه:

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه به شرکت های تولید کننده و فناور جهت برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه مشاوره می دهد تا ریسک پروژه های اجرایی را به حداقل برساند .

جهت دریافت مشاوره فرم زیر را تکمیل نمائید: