امروز
1402 اسفند 10
1 16

سرمایه گذاری ، همسرمایه گذاری و مشارکت خطر پذیر

خلاصه :

سرمایه گذاری ، همسرمایه گذاری و مشارکت خطر پذیر


سرمایه گذاری ، همسرمایه گذاری و مشارکت خطر پذیر:

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه با رویکرد های مختلفی در طرح ها سرمایه گذاری میکند ، که بستگی به نوع طرح و همچنین سطح بلوغ فناوری شرکت فناور خواهد داشت .


عنوان طرح های قابل سرمایه گذاری نرخ بازگشت سرمایه در طرح توجیهی آورده مرکز آورده صاحب طرح شرایط و دستورالعمل ها
طرح های آرایشی و بهداشتی 35درصد 30 میلیارد ریال 40 درصد حجم سرمایه گذاری تائیدیه طرح در کمیسیون فنی شتابدهنده
تائیدیه طرح در هیات مدیره شتابدهنده
طرح های مواد غذایی 35درصد 20 میلیارد ریال 40 درصد حجم سرمایه گذاری تائیدیه طرح در کمیسیون فنی شتابدهنده
تائیدیه طرح در هیات مدیره شتابدهنده
طرح های داروسازی و بیوتکنولوژی 35درصد 1000میلیارد ریال 40 درصد حجم سرمایه گذاری تائیدیه طرح در کمیسیون فنی شتابدهنده
تائیدیه طرح در هیات مدیره شتابدهنده
طرح های گیاهان دارویی و طب سنتی 35درصد 10 میلیارد ریال 40 درصد حجم سرمایه گذاری تائیدیه طرح در کمیسیون فنی شتابدهنده
تائیدیه طرح در هیات مدیره شتابدهنده
IT حوزه سلامت و دارویی 35درصد 10 میلیارد ریال 50 درصد حجم سرمایه گذاری تائیدیه طرح در کمیسیون فنی شتابدهنده
تائیدیه طرح در هیات مدیره شتابدهنده

علاقمندان با تکمیل فرم زیر می توانند درخواست خود را به شرکت زیر مجموعه گروه ارائه نمایند: