امروز
1402 اسفند 10
46 15

شتابدهی و توانمندسازی

خلاصه :

شتابدهی و توانمندسازی


مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه در زمینه های زیر عملیات حمایت و توانمندسازی را انجام میدهد :

علاقمندان با تکمیل فرم زیر می توانند درخواست خود را به مرکز ارائه نمایند: