امروز
1402 اسفند 10
36 16

نظارت بر طرح ها

خلاصه :

نظارت بر طرح ها


نظارت بر طرح ها :

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه در طرح های اجرایی و ایجادی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح طرح ها و پروژه ها را بر عهده می گیرد . از این رو تمام ابعاد پروژه در زمینه مالی و فنی و بازار را کنترل و نظارت می نماید.

عضویت در انجمن نظارت بر طرح های سرمایه گذاری:

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه عضو رسمی انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها می باشد .

جهت دریافت مشاوره در این زمینه فرم زیر را تکمیل نمائید: