امروز
1402 اسفند 10
12 15

اختصاص تسهیلات و اعتبارات به شرکت های تولید کننده در حوزه سلامت

خلاصه :

اختصاص تسهیلات و اعتبارات به شرکت های تولید کننده در حوزه سلامت


مقدمه :

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه از طریق استفاده از منابع دولتی و خصوصی در اختیار گرفته شده و طبق دستورالعمل های جاری کشور در دریافت تسهیلات و وام های تولید از شرکت های فناور و تولید کننده حمایت به عمل می آورد .


به اینصورت که با توجه اعتبار سنجی شخصیت حقوقی و حقوقی و با توجه به شرایط شرکت اقدام به انتخاب روش تامین مالی از منابع در اختیار گرفته شده شامل موارد ذیل خواهد کرد .

عنوان تسهیلات درصد کارمزد حجم تسهیلات شرح تسهیلات توضیحات تکمیلی
وام و تسهیلات بانکی 23 درصد از 30 میلیارد ریال به بالا این نوع تسهیلات توسط بانک ها تامین می گردد و شتابدهنده به عنوان عامل مالی عمل خواهد کرد مدت زمان کوتاه جهت اخذ تسهیلات
صندوق های طرف قرارداد سال اول 18 درصد
سال دوم به بعد 8 درصد
از 500 میلیارد ریال به بالا این نوع تسهیلات توسط صندوق ها تامین می گردد و شتابدهنده به عنوان عامل مالی عمل خواهد کرد
فقط شرکت های خصوصی
مدت تسهیلات یک ساله
دوره تنفس یک ساله
صندوق های توسعه کارآفرینی از 4 الی 11 درصد از 50 میلیارد تومان به بالا طرح میتواند دانش بنیان نباشد
شرکت حتما می بایست خصوصی باشد
مدت تنفس از 6 ماه تا 2 سال
تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی 2 الی 15 درصد از 500 میلیارد ریال به بالا طرح حتما می بایست دانش بنیان باشد مدت تنفس 6 ماه تا دوسال
تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان 19درصد سود سالیانه تا سقف 2000 میلیارد ریال طرح حتما می بایست دانش بنیان باشد
مدت تنفس 5 تا 7 سال

لازم به ذکر است جهت اخذ تسهیلات مستندات ذیل می بایست توسط شرکت ها و اشخاص درخواست کننده تامین گردد :

1) طرح توجیهی بروز جهت کسب و کار و تهیه شده توسط شرکت های ذی صلاح .
2) تضامین لازم شامل ( چک ، سفته ، وثایق مکفی .
3) مورد تائید قرار گرفتن اعتبار سنجی شخصیت های حقیقی و حقوقی .

علاقمندان با تکمیل فرم زیر می توانند درخواست خود را به مرکز ارسال نمایند: