امروز
1403 تیر 25
31 14

فرآیندهای خدمات مرکز

فرآیندهای خدمات مرکز: 

در نگاه کلی کلیه ذی نفعان مرکز جهت ثبت درخواست خود تنها از طریق سامانه www.padidehgiah.com امکان دریافت خدمات را خواهند داشت . فرآیند کلی خدمات مرکز به شرح ذیل تقدیم حضور علاقمندان می گردد. 
 

 





 


علاقمندان میتوانند با تکمیل فرم زیر درخواست خود را به مرکز ارسال نمایند :