امروز
1402 اسفند 10
47 14
29 03 02

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويی بندر گناوه

خلاصه :

هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی بوده است که در منطقه بندر گناوه بوشهر در شمال خلیج‌فارس، کاربرد سنتی دارند.


اتنوفارماکولوژی گياهان دارويی بندر گناوه