امروز
1402 اسفند 10
16 14
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مشاوره مجوزهای تولید

ادامه

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه دریافت پروانه محصول و IRC را ارائه مینماید

ادامه

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه هر یک از مجوزهای تخصصی این حوزه را ارائه مینماید

ادامه

ثبت برند و علائم تجاری

ادامه

تهیه مستندات سی تی دی

ادامه

ثبت اختراع

ادامه

تهیه مستندات تکنیکال فایل

ادامه

امور مجوزها در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مشاوره مجوزهای تولید

مشاوره مجوزهای تولید

ادامه
خدمات دریافت کد IRC , GTIN

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه دریافت پروانه محصول و IRC را ارائه مینماید

ادامه
خدمات دریافت مجوزهای صنعتی

گروه ایمن ژن با در اختیار داشتن کادر مجرب و با تجربه در صنعت سلامت و داروسازی کشور مشاوره تخصصی در زمینه هر یک از مجوزهای تخصصی این حوزه را ارائه مینماید

ادامه
ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند و علائم تجاری

ادامه
تهیه مستندات سی تی دی

تهیه مستندات سی تی دی

ادامه
ثبت اختراع

ثبت اختراع

ادامه
تهیه مستندات تکنیکال فایل

تهیه مستندات تکنیکال فایل

ادامه
امور مجوزها در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

امور مجوزها در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی